Velkommen til Øm Bys Vandværk.                                             Øm, den  16. april 2021


Udsættelse af vandværkets generalforsamling.


Efter at regering og Folketinget har besluttet at løfte antallet af forsamlede personer fra 5 til 10 personer, er vi desværre nødsaget til at udsætte vores generalforsamling. Vi følger nøje udviklingen og vil vende tilbage med ny dato..                                                            Øm den 18, marts 2021


Indkaldelse til generalforsamling i Øm Bys Vandværk


Hermed indkaldes til generalforsamling i Øm huset, Klostergårdsvej 4,  Øm 

onsdag den 28. april 2021 kl. 1900


- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
- Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
- Behandling af indkomne forslag
- Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
- Valg af 2 revisorer
- Eventuelt


Vandværket er efterfølgende vært ved et par stykker smørrebrød.

Tilmelding til denne del er nødvendig senest fredag den 23.  april 2021 på email vand@oem-vand.dk ell. tlf 4254 9508.


Vi har 2 udfordringer i den forbindelse.

Store sal skal gøres klar, da der idag er etableret skillevægge i rummet. (børnehaven bruger rummet til "sanserum")

Vores statsminister har i skrivende stund et forsamlingsforbud

(max 5 personer indendøre)

 

----------------------------------------------------------

Øm Bys Vandværk

Lertoften 9

4000 Roskilde 

Mobil: +45 42549508

Email: Øm Vandværk

Formand

Stefan Willumsen

Lertoften 9

4000 Roskilde

Kort og Anlæg

Arnt Wulsten

Gammel Øm 8

4000 Roskilde


 

 

Teknik

Frank Nørremark

Gammel Øm 9

4000 Roskilde


Kasserer

Erik Torp Madsen

Tjørnevænget 8

4000 Roskilde


Sekretær

Kenn Torben Jensen

Klostergårdsvej 25

4000 Roskilde


----------------------------