M

Velkommen til Øm Bys Vandværk.

 

Øm, 22. oktober 2018

Ny afbrydelse af vandforsyning grundet brud i Tjørnevænget. Reparation den 23. oktober mellem kl.09 -12

Øm, 02. december 2018

I forbindelse med skift af stophaner på Ømgårdsvej vil der forekomme gravearbejde ud for Elmevænget og Tjørnevænget

mandag den 3. december. Vandforsyning vil ikke blive berørt, dette vil først ske senere.

Øm, den 3. december 2018

Da vandværket samarbejder med en gazellevirksomhed hvor ting går stærkt, er det lykkedes at få dele hjem før tid, hvorfor vi lukker for vandforsyningen i det gamle "ny Øm" i perioden mellem kl. 12 og kl. 14. 

Øm, den 3. december 2018

Desværre nåede vores VVS'er ikke at skifte stophane ved Ømgårdsvej-Elmevænget da hanen var en anden dimension. Vi

forventer den skiftet i morgen den 4. december mellem kl. 9 - 11.

Vandforsyning er afbrudt i denne periode.

Øm, den 5. december 2018

I forbindelse med at Thomas Jørgensen har afsluttet gravearbejde må vandværket igen foretage lednings arbejde i Øm. Vi har derfor udskiftet 2 stophaner på Ømgårdsvej,  således at yderligere ledningsarbejde vil være begrænset mest muligt. Fra mandag den 10. december påbegyndes skift af stikledninger samt etablering af målerbrønde på Tjørnevænget. Dette vil betyde stop af vandforsyning på hele Tjørnevænget samt ejendommene Ømgårdsvej nr. 6 - 7 - 9 fra kl. 09.00. Arbejdet vil strække sig over flere dage med start fra kl. 09.00. Yderlige info følger.

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------

Øm Bys Vandværk

Lertoften 9

4000 Roskilde 

Mobil: 2164 5246 

Email: Øm Vandværk

Formand

Stefan Willumsen

Lertoften 9

4000 Roskilde

Tlf.: 2164 5246

Kort og Anlæg

Arnt Wulsten

Gammel Øm 8

4000 Roskilde

Tlf.: 4648 1201

 

 

Teknik

Frank Nørremark

Gammel Øm 9

4000 Roskilde

Tlf.:2320 3760

Sekretær

Kenn Torben Jensen

Klostergårdsvej 25

4000 Roskilde

Tlf: 2084 7942

----------------------------


Kasserer

Erik Torp Madsen

Tjørnevænget 8

4000 Roskilde

Tlf: 2168 9554