M

Velkommen til Øm Bys Vandværk.

Indkaldelse til

generalforsamling den 24. april 2019 kl. 19.00


Sted: Øm huset, Klostergårdsvej 4


Ønsker man at deltage i spisning efter generalforsamling er vandværket vært et par stykker smørrebrød.

Tilmelding senest d. 23. april 2019 på


e-mail: vand@oem-vand.dk


alternativ

tlf. 2164 5246 ell.  tlf. 2168 9554Velkommen ved formanden


Dagsorden:


                         1. Valg af dirigent

                         2. Bestyrelsens beretning

                         3. Det reviderede regnskab forelægges til 

                             godkendelse

                         4. Budget for kommende år forelægges til

                             godkendelse inkl. takstblad

                         5. behandling af indkomne forslag

                         6, Valg af medlemmer og suppleanter til 

                             bestyrelsen,

                         7. Valg af revisorer

                         8. Eventuelt 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------

Øm Bys Vandværk

Lertoften 9

4000 Roskilde 

Mobil: 2164 5246 

Email: Øm Vandværk

Formand

Stefan Willumsen

Lertoften 9

4000 Roskilde

Tlf.: 2164 5246

Kort og Anlæg

Arnt Wulsten

Gammel Øm 8

4000 Roskilde

Tlf.: 4648 1201

 

 

Teknik

Frank Nørremark

Gammel Øm 9

4000 Roskilde

Tlf.:2320 3760

Kasserer

Erik Torp Madsen

Tjørnevænget 8

4000 Roskilde

Tlf: 2168 9554

Sekretær

Kenn Torben Jensen

Klostergårdsvej 25

4000 Roskilde

Tlf: 2084 7942

----------------------------